Холистична медицина, Лечебно Хранене и Диетика

Холистичен център Хармония - Холистична медицинаХолистична медицина е медицински подход, при който човека се разглежда в неговата органична цялост. Това е течение в неконвенционалната медицина, което е съсредоточено върху лекуването на човека като цяло, наблюдавайки и отчитайки връзката между тялото, ума и душата на човека.

Използват се разнообразни методи и начини на терапия, включващи лечебно хранене, детоксикация, хомеопатия, цветотерапия, клинична аромотерапия, акупунктура, СКЕНАР терапия и други.

Д-р Галина Арабаджиева успешно открива причините, предизвикващи отклонения в нормалната работа на отделните функционални системи и увеличава общия жизнен потенциал на организма. Вярва, че всички болести могат да бъдат лекувани чрез холистичните методи, а не непременно с лекарства.

Думата “холистичен” идва от гръцки език – holos означава цял, цялостен.
Холистичният подход в медицината възприема един по-широк възглед за човека, здравето, причините за болестите и процеса на лечение.
Човекът се разглежда като съвкупност от три взаимосвързани нива – физическо, умствено-емоционално и духовно.
Още Хипократ е твърдял, че да си здрав, означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони. Той вярвал, че това, което става в ума, засяга и тялото, и че човек трябва да се лекува във всичките му измерения, като се има предвид и средата, в която той живее и работи.
За холистичната медицина всеки човек е индивидуалност и представлява една биоенергийна система.

Лечебното хранене и диетиката са свързани с лекуване на пациентите чрез специално изготвени индивидуални хранителни режими на хранене и начин на живот. Те са част от медицината и изучават характера и нормите за хранене при различните заболявания.
Д-р Галина Арабаджиева лекува редица болести чрез правилното хранене. Открива причините за наднорменото тегло и изготвя индивидуални режими на хранене, които водят до трайно нормализиране на килограмите.