Скенар терапия

СКЕНАР терапия – сравнително нова, неинвазивна, енергийно-информационна технология, целяща активиране на резервите на човешкия организъм и насочване и подпомагане на неговите адаптационни възможности за преодоляване функционалните и органичните прояви при различни заболявания. Въздействието е със съвременна, високо технологична електронна апаратура, която е едно великолепно съчетание на модерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока. Поради това, независимо от своите специфични особености, СКЕНАР-терапията почива на същите, издържали проверката на хилядолетията, основни терапевтични принципи, както и традиционната източна медицина.

СКЕНАР терапия – засилва имунната система, увеличава съпротивителните сили на организма, подобрява ефективността на работа и жизнения тонус и има благотворен ефект върху здравето като цяло. Постига се и отлично и бързо възстановяване след стрес, физическо или умствено натоварване.

Д-р Галина Арабаджиева прецизно определя оптималните точки и зони за въздействие по кожата, които са строго индивидуални за всеки пациент и за всяко отделно заболяване.