Услуги

Дерматология

Дерматологията е раздел от клиничната медицина, насочен към изучаване строежа и функциите на кожата, косата и ноктите…

Венерология

Венерологията се занимава с инфекциозните заболявания, които се предават основно по полов път…

Естетична медицина и козметология

Естетичната медицина е част от грижите за здравето и красотата, насочена към коригиране външността…

Холистична медицина, лечебно хранене и диетика

Холистичната медицина е медицински подход, при който човека се разглежда в неговата органична цялост…

Хомеопатия

Хомеопатията представлява метод на лечение на природна основа, съобразен с факта, че всеки от нас представлява живо същество…

Клинична Ароматерапия

Клиничната ароматерапия е дял от алтернативната медицина, която представлява медицинско…

Меридианна диагностика

Компютърната меридианна диагностика дава информация за общото енергийно ниво на човека…

Скенар терапия

СКЕНАР е сравнително нова, неинвазивна, енергийно-информационна технология, целяща активиране…